Digitaal Kantoor en AVG

 

De AVG: hoe zit het ook alweer? De AVG staat voor de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit zijn de regels die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. Met als doel om te waarborgen dat je persoonsgegevens beschermd zijn.

 

Binnen Digitaal Kantoor worden onder andere gegevens bijgehouden over klanten en personeelsleden. Gegevens mogen niet zomaar worden verwerkt tenzij er een wettelijke basis is om dit te doen. Belangrijk dus dat dit goed geregeld is en dat we voldoen aan de wettelijke regels.

 

Tussen de klant en Digitaal Kantoor wordt daarom altijd met een verwerkingsovereenkomst gewerkt. Hiermee geeft de klant toestemming om de persoonsgegeven bij te houden en te verwerken binnen Digitaal Kantoor. Elke klant ondertekend deze overeenkomst digitaal binnen Digitaal Kantoor. Op deze manier maken wij het super makkelijk om de verwerkingsovereenkomst te ondertekenen en deze later nog in te zien.

 

Mocht er een datalek zijn dan heeft Digitaal Kantoor de wettelijk verplicht maatregelen te nemen en de toezichthoudende autoriteit daarvan op de hoogte te stellen. Ben je nieuwsgierig uit welke onderdelen de verwerkingsovereenkomst bestaat? Kijk eens in je Digitaal Kantoor onder instellingen en daarna AVG. Of vraag bij een van onze sales-medewerkers naar meer informatie rond dit onderwerp.